Vítejte
Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Aktuální počet přihlášených uživatelů: 0
Přihlášení přes externí autentizační systém
Přihlásit přes mojeID


Toto je demonstrační portál systému studijní agendy IS/STAG. Pracuje nad DEMO databází, která se každý týden vytváří náhodně z provozních dat. Neobsahuje žádné osobní údaje a veškerá data jsou náhodně přeházena. Zde si můžete cokoliv vyzkoušet, nemusíte se bát nic mazat či měnit.

Všichni uživatelé mají heslo "demo" (bez uvozovek). Níže je k dispozici náhodný výběr různých existujících uživatelských jmen pro různé uživatelské role. Klikněte na jakékoliv jméno pro přihlášení.

K dispozici jsou i:


Přihlásit se jako - ukázkové identity
Role Uživatel (fakulta/katedra)
Administrátor JIR (REK/REK) KRIVACKO (REK/CIV) KVOCH (REK/CIV)
Administrátor absolventů HAVELKOVA_AA / havelkoj (REK/REK) KMODRA_AA / kmodra (REK/REK) KOLAROV_AA / kolaro (REK/REK)
Administrátor evaluace ALIOVAAE / aliova (REK/CIV) JVAVREAE / jvavre (REK/REK) SMIZLERE / smizler (REK/CIV)
Administrátor Moodle kurzů BIKEAM / bike (REK/CIV) INDYAM / indy (REK/CIV) TOPINKAAM / topinka (REK/CIV)
Děkan DEKAN#_FEL / pero (FEL/FEL) DEKAN#_FPR / paulyj (FPR/FPR) DEKAN#_UJP / jcepicko (UJP/UJP)
ECTS koordinátor instituce BINOVAE / binova (REK/PR-Z) OKRPAL (FEL/KET) OVSJAN (REK/PR-Z)
ECTS koordinátor pracoviště FEIFERLOE / feiferlo (FPE/KHK) HURTOVAE / hurtova (FPE/KAN) KLEINOVA1 / kleinova (FST/FST)
Editor portálu LOFFELEP / loffel (REK/CIV) SASEKEP / sasek (REK/CIV) ZEDESEP / zedes (REK/CIV)
Evaluace: zastupující děkan JCEPICKO (UJP/UJP) KLAUSOVA (UJP/UJP) PKOCOURK (UJP/UJP)
Evaluace: zastupující vedoucí pracoviště JCEPICKO (OAJ/OAJ) KLAUSOVA (OSJ/OSJ) PKOCOURK (ORJ/ORJ)
Fakultní rozvrhář JARY (FEK/KEM) KRUTISOV_FZS / krutisov (FZS/FZS) VYRUTR / rvyrut (FAV/KMA)
Fakultní správce absolventů FSAJITKALA / jitkala (FPE/FPE) FSAKMARTINK / kminaro (FDU/FDU) FSAPRIBYLOVA / mapribyl (FST/FST)
Fakultní superrozvrhář KRUTISOVFSR / krutisov (FAV/KIV) PPFAUSERR / ppfauser (UUD/UUD) TONINGERFSR / toninger (FAV/FAV)
Katedra LOFFELM / loffel (FZS/KOS) RATISLAKOS / ratislav (FZS/KOS) SUROMAR_KHK / suromar (FPE/KHK)
Management KAISERM / kaisert (REK/R) KOLLERM / mkoller (REK/R) PEBENES (REK/R)
Prorektor CEPICKAP / lcepicka (REK/PR-P) IMIKOVA (REK/PR-P) PPR (REK/CIV)
Rektor REKTOR# / holecek (REK/REK)
Spec. referentka LUKASOVJ (REK/REK) PKYDLICK (REK/PR-V) POCOVA (REK/REK)
Student s příjezdem K18B6510PI (FEK/-) K18B6588PI (FEK/-) K18B6589PI (FEK/-)
Student s výjezdem A16N6856P (FAV/-) D14N6594P (FDU/-) E12P6505P (FEL/-) F13P6555P (FF/-) K14B6567P (FEK/-) P13M6592P (FPE/-) R13M6156P (FPR/-) S08P6596P (FST/-) Z15B6500P (FZS/-)
Studijní referentka BOZDECHOVA / jbozdech (FPE/FPE) LETEST / lepic (FEL/FEL) PETRNOVY (FZS/DFZ)
Tajemník fakulty GEORGIEV / georg (FEL/FEL) PITROVAKT / pitrovak (FEK/FEK) PMICKEFPE / pmicke (FPE/FPE)
Univerzitní rozvrhář KRENOVAR / krenova (REK/PR-P) TONINGERUR / toninger (REK/FAV)
Úprava Q-rámce oboru JADAMKOVQ (FZS/KAZ) JVANKOVAQ_KRF / jvankova (FPE/KRF) MICHALIKQ / michalik (FPE/KVD)
Vedoucí katedry VEDKAT#_KAR / vareka (FF/KAR) VEDKAT#_KOS / krocovaj (FZS/KOS) VEDKAT#_KRF / peskova (FPE/KRF)
Vyučující BOHACEK (FF/KFI) EGERMAIER_J / jirieggy (FAV/KMA) GSVEJDA (FPE/KPG) HECKOVA (FF/KFI) KASE (FF/KFI) LBUZKOVA (FEK/KFU) LVALOVA (FPE/KRF) SIMONKOS (FAV/KFY) STROFOVA (FPE/KCH)
Zahraniční referentka CERMAK_ZR / rcermak (FST/FST) FLAXOVA_Z / flaxova (FST/FST)