Vítejte
Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Aktuální počet přihlášených uživatelů: 0


Toto je demonstrační portál systému studijní agendy IS/STAG. Pracuje nad DEMO databází, která se každý týden vytváří náhodně z provozních dat. Neobsahuje žádné osobní údaje a veškerá data jsou náhodně přeházena. Zde si můžete cokoliv vyzkoušet, nemusíte se bát nic mazat či měnit.

Všichni uživatelé mají heslo "demo" (bez uvozovek). Níže je k dispozici náhodný výběr různých existujících uživatelských jmen pro různé uživatelské role. Klikněte na jakékoliv jméno pro přihlášení.

K dispozici jsou i:


Přihlásit se jako - ukázkové identity
Role Uživatel (fakulta/katedra)
Administrátor GHESSOVA (REK/REK) JVAVRE (REK/REK) KOTOUC (REK/CIV)
Administrátor absolventů HAVELKOVA_AA (REK/REK) KANTARO_AA (REK/REK) KOLAROV_AA (REK/REK)
Administrátor evaluace GRIGARE (REK/CIV) JVAVREAE (REK/REK) SMIZLERE (REK/CIV)
Administrátor Moodle kurzů INDYAM (REK/CIV) LROHLIKAM (FPE/KVD) NOVYVLAM (REK/CIV)
Děkan PLEVNY (FEK/-) RADOVA_T (FAV/-) RANDA (FPE/-)
ECTS koordinátor instituce BINOVAE (REK/PR-Z) EHAJKOVA (REK/PR-Z) MCHARLAM (REK/PR-Z)
ECTS koordinátor pracoviště JHONZIKO1 (FPE/KAT) NOVAKOE (FZS/KOS) PEC (REK/FEK)
Editor portálu LOFFELEP (REK/CIV) MIZLEREP (REK/CIV) SASEKEP (REK/CIV)
Evaluace: prorektor EPASACKO (REK/REK)
Evaluace: zastupující děkan JCEPICKO (UJP/UJP) KLAUSOVA (UJP/UJP) PKOCOURK (UJP/UJP)
Evaluace: zastupující vedoucí pracoviště JCEPICKO (OAJ/OAJ) KLAUSOVA (OSJ/OSJ) PKOCOURK (ORJ/ORJ)
Fakultní rozvrhář KOBEDA (FAV/KMA) SROUBOVAR (FEL/KTE) VNOUCEKR (FST/KMM)
Fakultní správce absolventů FSAHOROVA (FF/FF) FSAKEPKA (FPE/FPE) FSATONINGER (FAV/FAV)
Fakultní superrozvrhář CTEST (FEL/KEV) IVAPECHR (FZS/KOS) JCEPICKO2 (UJP/UJP)
Katedra KDE5 (FDU/KDE) PAVLATOVA (FPR/KPP) TRSOVAK (FAV/NTIS)
Management KOLAROVA (REK/R) PECHMANM (REK/R) TZIKOVAM (REK/R)
Prorektor KRENOVA (REK/PR-P) PPR (REK/CIV) STUDLAROVA (REK/PR-P)
Spec. referentka CADOVAS (REK/PR-R) CERNADAG (REK/REK) TGORNER (REK/REK)
Student s příjezdem A16B5571PI (FAV/-) A16B5574PI (FAV/-) A16B5576PI (FAV/-)
Student s výjezdem A14N0522P (FAV/-) D14N5515P (FDU/-) E12P5581P (FEL/-) F13P5587P (FF/-) K13B5562P (FEK/-) P11M5504P (FPE/-) R11M0594P (FPR/-) S08P5516P (FST/-) Z12B0538P (FZS/-)
Studijní referentka EVAHELL (UUD/UUD) PTEST (FPE/FPE) VJOHANKO (FEK/FEK)
Tajemník fakulty MAU (FZS/FZS) VKREPEL (FF/FF) VOKROVA2 (UJP/UJP)
Univerzitní rozvrhář KRENOVAR (REK/PR-P) TONINGERUR (REK/FAV)
Úprava Q-rámce oboru JVANKOVAQ_KNJ (FPE/KNJ) PAVLASOVQ (FPE/FPE) ZAJICEK_Q (FAV/KME)
Vedoucí pracoviště GABI (FPE/KAN) NOHAC (FEL/KEE) SIMON (FST/KPV)
Vyučující BERGMAN (UJP/UJP-S) JACERNA (FF/KFI) JPASEK (FAV/KME) KRALJ3 (FPE/KVD) PJUREK (FF/KAP) RADOVA (REK/FAV) RSOUKUP (FEL/KET) SIMKA (FPR/KSP) TOMANJ (FPE/KVD)
Zahraniční referentka CERMAK_ZR (FST/FST)
Klasická verze Responsivní