Přijímací řízení
Informace o přijímacím řízení (S032) Nápověda
Vyhledání informací o přijímacím řízení dle údajů o uchazeči
Do patřičného políčka vyplňte univerzitní číslo uchazeče a klikněte na tlačítko Vyhledej. Univerzitní číslo uchazeče je jedinečným číslem uchazeče pro všechny přijímací obory na univerzitě. Toto číslo zpravidla sděluje uchazeči fakulta při přijímacím řízení nebo ve zvacím dopise.
http://zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni
Dotazy a připomínky zasílejte na jeden z uvedených e-mailů - dle fakulty, na kterou se hlásíte: e-mailovou adresu příslušné fakulty, která je tvořena zkratkou fakulty následovanou @service.zcu.cz a možné zkratky jsou FAV, FDU, FEK, FEL, FF, FPE, FPR, FST či FZS